روغن مو

روغن مو

عوامل بسیاری روی سلامت مو تاثیر گزار میباشند. مانند آلودگی هوا خشکی مو و شستشوی زیاد.روغن های بسیاری جهت تقویت .و محافظت مو در برابر خشکی و آسیب ها در بازار وجود دارند

هر یک از این روغن ها کاربرد های مختلفی دارند که با توجه به نیاز خود میتوانید روغن مناسب خود را انتخاب کنید.

انواع این محصول:

  •  آرگان
  • نارگیل
  • بادام
  • هفت مغز
  • رزماری
  • جوجو
  • سیاه دانه و فندق

 

طریقه ی مصرف روغن :

مقــدار کافــی از روغــن مو را کــف دســت بریزیــد و کــف دســت هــا را بــه یکدیگــر بمالیــد تــا گــرم شود از نزدیکـی ریشــه ریــش هــا تــا انتهــای ســاقه هــا را روغــن بمالیــد و ٥ دقیقــه استراحت دهید تــا نــرم تــر شــود. بعد از سمت بالا به پایین ماساژ دهید.

بهتر است سـر خـود را بـا یـک حولـه بپوشـانید تـا بـا گرمـا اثـر بخشـی بیشـتری پیـدا کنـد. میـزان روغـن نبایـد بـه حدی باشد که از موها روغن بچکد.

بعد از دو ساعت با شوینده مناسب بطور کامل و با آب دمای معمولی بشویید.